چهار شنبه، 1 خرداد 1398 / 2019 May 22
هفتمین اجلاس رسمی دورۀ چهارم مجلس خبرگان رهبری

إرسال الرأی
المؤلف
النص
*