جمعه، 13 تیر 1399 / 2020 July 3

40 مورد ( از 21 تا 40)
اينجانب احمد محسني گركاني اهل منطقه آشتیان در استان مركزي ، تولدم در يكي از روستاهاي آن استان بنام گركان مي باشد. خاندان محسني در گركان و در منطقه ، معروف و مشهور است. پدر و مادرم از خانواده سرشناس و ...
بازدید : 15135 تاریخ درج : 1392/12/24
آیت الله محسن مجتهد شبستری فرزند آیت الله مـیرزا کاظم مجتهد در۱۳۱۶ ش در شبستر به دنیا آمد. تحصیلات ابتدائی را در زادگاه خود و دبیرستان را در تبریز به پایان رسانید و سپس جهت تحصیل علوم دینی را هی قم شد...
بازدید : 15320 تاریخ درج : 1392/12/24
بازدید : 5204 تاریخ درج : 1392/12/24
بازدید : 5152 تاریخ درج : 1392/12/24
بازدید : 5419 تاریخ درج : 1392/12/24
بازدید : 5312 تاریخ درج : 1392/12/24
بازدید : 4722 تاریخ درج : 1392/12/24
بازدید : 5329 تاریخ درج : 1392/12/24
بازدید : 5114 تاریخ درج : 1392/12/24
بازدید : 4802 تاریخ درج : 1392/12/24
بازدید : 4562 تاریخ درج : 1392/12/24
بازدید : 5071 تاریخ درج : 1392/12/24
بازدید : 4677 تاریخ درج : 1392/12/24
بازدید : 4602 تاریخ درج : 1392/12/24
بازدید : 4477 تاریخ درج : 1392/12/24
بازدید : 4449 تاریخ درج : 1392/12/24
بازدید : 4611 تاریخ درج : 1392/12/24
بازدید : 4674 تاریخ درج : 1392/12/22
بازدید : 4978 تاریخ درج : 1392/12/22