یکشنبه، 4 آبان 1399 / 2020 October 25
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
پیام آیت الله خامنه ای به مناسبت بازگشایی سومین مجلس خبرگان رهبری در 4 اسفند ماه 1377

بسم الله الرحمن الرحیم

خداى بزرگ را سپاسگزارم كه با الطاف كريمانه‏ ى خود و به دعاى حضرت ولی ‏اللَّه‏ الاعظم (ارواحن فداه) ملّت مؤمن و بزرگوار ايران را در همه ‏ى مراحل حركت شجاعانه ‏اش بسوى صلاح و فلاح مادى و معنوى، هدايت و يارى فرمود و آنان را در عبور از موانع دشوار و دريدن پرده‏ هاى جهل و تلبيس و فرونشاندن غبارهاى فتنه و ناكام ساختن دشمنان موفق ساخت.

اقدام به تشكيل مجلس خبرگان سوم در انتخاباتى سالم و پرشور از جمله ‏ى توفيقات بزرگى است كه خداوند متعال به اين ملت مؤمن و مقاوم و رشيد عنايت فرمود.

از آنجا كه جايگاه والاى اين مجلس معظّم در حفظِ تداوم و سلامت نظام اسلامى برتر از همه‏ ى مجالس و مراكز تصميم‏ گيرى در اين نظام است، دشمنان اسلام و ايران سعى خود را بر اين متمركز كرده بودند كه با تبليغات مسموم و شبه افكني هاى انبوه، اراده ‏ى ملّت را در برگزارى باشكوه انتخاباتِ آن سست كنند و اين مجلس را از پشتوانه ‏ى آراء مردم محروم سازند. آنچه ببركت هدايت الهى و بيدارى و عزم مردمى اتّفاق افتاد، دشمنان اسلام و در رأس همه دستگاه سياسى و تبليغاتى استكبار و بخصوص امريكا را با واقعيتى كه بكام آنان تلخ است مواجه ساخت. آنها كه با بذل پولهاى گزاف و تلاش پر خرج تبليغاتى خود سعى داشتند نظام سياسى مترقى و انقلابى اسلام را با حكومتهاى مرتجعِ ساخته و دست نشانده ‏ى سياستهاى استكبارى مقايسه كنند و با ترفندهاى تبليغاتى، دموكراسی ‏هاى دروغين و مبتنى بر نيرنگ و وعد و وعيد را به رخ ملّت ايران بكشند، و حاكميت دين و قانون را استبداد معرّفى كنند، به چشم خود شاهد استقبال و حضور انبوه مردمى بودند كه در انتخابات خبرگان شركت كردند و گمانه زني هاى آنان را درباره‏ ى عدم استقبال مردم از انتخاباتى كه به امور روزمرّه ارتباط ندارد، باطل ساختند، ملت ايران با حضور خود در انتخابات خبرگان نشان داد كه تحت تاثير تبليغات استكبارى دشمنانى كه هنوز هوسِ بر روى كار آوردن حكومتى دست نشانده و گوش بفرمان در كشور ما را از سر خارج نكرده‏ اند، قرار نميگيرد و تلاش آنان و ايادى مزدور يا همفكران غافل و فريب خورده‏شان را با عزم و بيدارى و دورانديشى خود نقش بر آب ميسازد.

وظيفه ‏ى حساس مجلس خبرگان كه عبارت از حفظ و استمرار بخشيدنِ رهبرى دينى و انقلابى است با اين حضور آگاهانه ‏ى مردمى بسى سنگين و خطير است. اين مجلس در اين دوره نيز بحمداللَّه مجمع گروهى از فضلاء و علماء و مجتهدين آگاه و متعهد است و اميد و انتظار می ‏رود كه وظائف مهمّى را كه قانون اساسى برعهده ‏ى آن نهاده است، در لحظه ‏ى خطيرى كه هر روز و هر ساعت ميبايد مترصّد آن بود با امانت و شجاعت و اخلاص به انجام برساند. تعيين رهبر حائز صلاحيت و نيز تشخيص ناتوانى يا عدم صلاحيت وى، وظيفه‏ ى بزرگ وبی ‏بديلى است كه اعضاء اين مجلس محترم بردوش گرفتن آن‏را با خداى عليم وقدير و با ملّت ايران پيمان بسته‏ اند، و سزا است كه همه‏ ى ايمان و تقوا و آگاهى و اخلاص خود را در خدمت آن قرار دهند.

استقرار حكومت اسلامى در ايران بدست مردم و دفاع شجاعانه و فداكارانه ‏ى آنان از اين نظام در لحظات خطير و در هنگامه ‏ى دشمنيهاى سهمگين و همچنين حركات بيدارى مسلمين در سراسر جهان اسلام، كه همه موجب سراسيمگى و ناكامى طرّاحان توطئه ‏هاى شوم عليه جمهورى اسلامى شده است، در نهايت آنان را به اين نتيجه رسانيده كه براى توفيق در اهداف شيطانى خود هيچ راهى بجز سست كردن ايمان مردم، مخدوش كردن وحدت و همدلى ملّت، و تبليغ بر ضدّ شعارهاى شورآفرين و وحدت بخش مردم كه برخاسته از متن ايمان آنان و محصول درسهاى جاودانه ى امام راحل كبير آنان است، وجود ندارد. امروز بيشترين تلاش سياسى و تبليغى دشمن با شيوه ‏هاى پيچيده و موذيانه، متوجّه اين سرمايه‏ هاى معنوى ملت ايران است كه او را در مقاطع بسيار سخت در بيست سال گذشته قادر ساخته كه خطرات را از خود و كشورش دور كند. دشمن با توطئه ‏هاى كنونى در فكر خلع سلاح ملت ايران است. هر يك از اركان ومراكز نظام اسلامى كه نقش و تاثير بيشترى در حفظ ايمان مردم، در حفظ اتّحاد ملت، در پاسدارى از ارزشها و شعارهاى آگاهی ‏بخش و شورآفرين، داشته باشد در معرض كينه و بغض بيشتر و آماج دشمنيهاى ناجوانمردانه‏ تر آنان قرار ميگيرد. هدفگيرى نظرات و درسهاى حكيمانه ‏ى امام راحل و شعارها و پرچمهاى راهنمايى كه آن يگانه‏ ى دوران در راه اين ملت بزرگ برافراشته بود، بخشى از همين نقشه‏ ى شوم است، همچنانكه جمع عِدّه و عُدّه براى تحريف يا تشكيك در اصل ولايت فقيه كه پايه‏ ى اصلى اين بناى شامخ و بمعناى حاكميّت دين و تقوا بر زندگى اجتماعىِ يك ملت است، از همين انگيزه ‏ى شيطانى و سلطه جويانه منشاء ميگيرد. در دنيايى كه حكومتها مظهر استكبار و زورگويى و بی عدالتى و مادي گرايى و بی ‏تقوايی ‏اند، نظام اسلامى مفتخر است كه شعار حاكميّتِ تقوا و معنويت ميدهد و حكومت را نه سلطه ‏ى خودسرانه يا رياست مبتنى بر نيرنگ و ظاهرسازى، كه ولايت و محبت و پيوند قلبى و ايمانى می ‏داند، و بجاى همه ‏ى معيارهاى رائج از قبيل زور و پول و تبليغِ دروغ، فقاهت و عدالت را معيار حاكم ميشناسد.

اين اوج قله‏ ى نظام مطلوب اسلامى است كه هر يك از آحاد امت اسلامى در هر كجاى جهان هرگاه بتواند آن را بدرستى ببيند و بشناسد دل در گرو آن خواهد داشت.

و اين همان راه روشنى است كه ميتواند جامعه‏ ى اسلامى را به استقلال و آزادى و رفاه مادى و عزّت جهانى برساند. منشور اصلى جمهورى اسلامى كه قانون اساسى مترقى و جامع ما است با توزيع صحيح و منطقى و عادلانه‏ ى قدرت در ميان اركانى كه معيارهاى اسلامى در تشكيل آنها بكار گرفته شده، و با ايجاد پيوندى دينى و عاطفى ميان مردم با مسؤولان كشور، تازه ‏ترين سخن را در فلسفه‏ ى سياسى به ميدان آورده و نظام‏هاى متكى به سلاح كودتاگران يا سرمايه‏ هاى حرام كمپانى داران يا وراثت نامعقول و نامشروع پادشاهان را در برابر سؤالهاى بی ‏پاسخ قرار داده است. بيخبران غافل يا سرسپردگان خائنى كه اين نظام الهى و مردمى را طبق دلخواه دشمنان توصيف ميكنند بايد بدانند كه اركان رفيع اين نظام از پشتوانه‏ ى دست قدرت الهى و حمايت صميمانه مردمى برخوردار است. حضور مردم در انتخابات متعدد در طول بيست سال گذشته كه بيستمين آن در روزهاى آينده بحول و قوه ‏ى الهى واقع خواهد شد و حضور آنان در همه‏ ى عرصه‏ هايى كه به مجاهدت ملّى نياز افتاده است و عبور اين جمهورى مقتدر و مظلوم از همه‏ ى موانعى كه ستمگرانِ ناكام در سر راهش نهاده بودند، دليل واضحى بر تأييد الهى و اراده‏ى ذات اقدس احديت - جلَّ و عَلا - از اين نظام و از مردمى است كه براى حاكميت دين خدا از همه‏ ى موجودى خويش مايه گذاشته ‏اند و تا تمسّك به اسلام و قرآن هست همين تأييد و حمايت خواهد بود انشاءاللَّه.

ولا تهنوا ولاتحزنوا و انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين.

والسّلام عليكم و رحمةاللَّه - سيد على خامنه ‏اى - 1377/12/03

ارسال نظر
نویسنده
متن
*