دوشنبه، 18 فروردین 1399 / 2020 April 6
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
کمیسیون اقتصادی

 

باسمه تعالى

 

اعضای کمیسیون اقتصادی

منتخب پنجمین اجلاسیه مجلس خبرگان «دوره پنجم»

مورخ 1397/06/14

 

              اعضاء به ترتیب حروف الفباء:

 

1. جناب آقای علیرضا اسلاميان

2. جناب آقای سید هاشم بطحايى

3. جناب آقای احمد پروايى ريك

4. جناب آقای محمد تقی پورمحمدى

5. جناب آقای محمد علی تسخيرى

6. جناب آقای سید محسن سعيدى گلپايگانى

7. جناب آقای محمد هادی عبدخدايى

8. جناب آقای محمد حسن فاضل گلپايگانى

9. جناب آقای محسن محمدى اراكى

10. جناب آقای محمود محمدى عراقى

11. جناب آقای علی معلمى

 

ارسال نظر
نویسنده
متن
*