سه شنبه، 12 فروردین 1399 / 2020 March 31
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
اعضاى كمیسیون تحقیق موضوع اصل یكصدویازده قانون اساسى

باسمه تعالى

 

اعضاى كمیسیون تحقیق؛ موضوع اصل یكصدویازده قانون اساسى

منتخب پنجمین اجلاسیه مجلس خبرگان «دوره پنجم»

مورخ 1397/06/13

 

 

اعضای اصلی به ترتیب حروف الفباء:

 

1. جناب آقای احمد جنتى

2. جناب آقای سید هاشم حسينى بوشهرى

3. جناب آقای سید احمد خاتمى

4. جناب آقای سید ابراهیم رييسى

5. جناب آقای محسن قمى

6. جناب آقای عباس كعبى

7. جناب آقای محسن مجتهد شبسترى

8. جناب آقای مرتضی مقتدايى

9. جناب آقای محمد علی موحدى كرمانى

10. جناب آقای سید محمد علی موسوى جزايرى

11. جناب آقای سید محمود هاشمى شاهرودى

 

    اعضای علی البدل:

 

1. جناب آقای ابوالقاسم وافى

2. جناب آقای محسن حيدرى(آل كثير)

3. جناب آقای محمود محمدى عراقى

4. جناب آقای رضا رمضانى

5. جناب آقای محمد حاجى ابوالقاسم دولابى

 

 

ارسال نظر
نویسنده
متن
*