منوی اصلی

فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامى

تاریخ انتشار: 1400/01/03    
فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامى
الف) اهداف‏
مجله حکومت اسلامى با الهام از رهنمودهاى مقام معظم رهبرى حضرت آیةاللَّه خامنه‏ اى - مدظله العالى - در دیدار با مسئولان فصلنامه درسال 1375 ، با اهداف ذیل آغاز به کار نمود:
1. تبیین اندیشه سیاسى اسلام؛
2. معرفى فقه سیاسى؛
3. تبیین اندیشه سیاسى مبتنى بر ولایت فقیه؛
4. فراهم ‏سازى بستر گفتگ‏وهاى علمى در عرصه سیاست دینى؛
5. پرداختن به تاریخ سیاسى مسلمین.
فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی در پرتو این اهداف، اندیشه‏ ورزان عرصه سیاست و حکومت دینى را در حوزه‏ هاى فلسفه سیاسى اسلام، نظام سیاسى اسلام، فرهنگ سیاسى اسلام، فقه سیاسى اسلام، قانون‏گذارى در اسلام، نظریه ولایت فقیه، تاریخ اندیشه و فقه سیاسى در اسلام، پژوهش ‏هاى تطبیقى در حوزه سیاست، نهادهاى عالى در جمهورى اسلامى، نظریه‏پردازان اندیشه سیاسى اسلام، نقد و معرفى مجله، کتابشناسى، مکتوبات سیاسى و معرفى و احیاى متون کهن سیاسى به همکارى دعوت کرد.
فصلنامه حکومت اسلامى که از سوى دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى و مدیر مسئولى «آیةاللَّه ابراهیم امینى» نایب‏ رئیس این مجلس آغاز بکار نمود، دفاع از نظام سیاسى، نظام جمهورى اسلامى و ولایت فقیه رامطمح نظر داشته، از تضارب افکار و انعکاس نقدهاى علمى، استقبال نموده، آن را رسالت خویش می ‏داند.


ب) ساختار مباحث مجله
مجله در طى سالهای فعالیت خود  داراى  مقالات متنوع، مصاحبه‏ هاى علمى با صاحب‏نظران و مسئولان و دست ‏اندرکاران نظام، معرفى و نقد کتاب، اخبار ویژه مربوط به رهبرى و مجلس خبرگان رهبرى و گزارش‏هاى فرهنگى در حوزه کار مجله بوده است.
انتشار نظرات و نامه‏ هاى خوانندگان فرهیخته مجله و ارتباط با آنان، هم‏چنین معرفى پژوهش‏ هاى انجام شده در مرکز تحقیقات حکومت اسلامى و آثار منتشر شده انتشارات مجلس خبرگان از بخش ‏هاى دیگر این نشریه بوده است.

ج) ویژه‏ نامه‏ ها
این فصلنامه همواره از آثار اساتید و صاحب‏نظران حوزه و دانشگاه استفاده نموده و افزون بر موضوعات متنوع که در شماره‏ هاى عادى خود منتشر کرده، به منظور بررسى همه ‏جانبه موضوعات مهم و مورد نیاز جامعه، یک، دو و گاه سه شماره مجله را به این موضوعات اختصاص داده و ویژه‏ نامه‏ هایى منتشر نموده است. عناوین این ویژه ‏نامه ‏ها عبارتند از:
1. مجلس خبرگان رهبرى، جایگاه مبانى و عملکرد، شماره 8 ؛
2. حکومت علوى به مناسبت سال امیرالمؤمنین على (ع) ، شماره‏هاى 17 و 18 ؛
3. اندیشه سیاسى عاشورا ، در سه دفتر زمینه ‏ها، عوامل و اهداف نهضت، رهبرى ومدیریت عاشورا ونقش مردم، پیام‏ها و پی‏آمدهاى عاشورا، شماره ‏هاى 25 و 26 و 27 ؛
4. اندیشه سیاسى شهید مطهرى، شماره 31 ؛
5. نماز جمعه در جمهورى اسلامى، شماره 32 ؛
6. نظارت و پرسشگرى، شماره 33 ؛
7. مسئولیت و پاسخ‏گویى، شماره 34 ؛
8. عدالت در جمهورى اسلامى، شماره ‏هاى 35 و 36 ؛
9. سند چشم‏ انداز بیست‏ ساله جمهورى اسلامى، شماره 38؛
10. جمهورى اسلامى، شماره 39.

د) موفقیت‏ هاى علمى فصلنامه‏
1. ویژه نامه حکومت علوى (شماره‏ هاى 18و17 )حائز رتبه اول در سومین دوره کتاب سال ولایت.
2. ویژه نامه اندیشه سیاسى عاشورا (شماره‏ هاى 27و26و 25) حائز رتبه اول در پنجمین دوره کتاب سال ولایت.
3. فصلنامه از سوى نخستین جشنواره مطبوعات اسلامى در سال 1382، به عنوان نشریه برتر در رشته علوم سیاسى برگزیده شد.
4 تا 7. مقاله «مقاومت و مشروعیت» نوشته آقاى محمد سروش در نخستین جشنواره مطبوعات اسلامى در سال 1382 حائز رتبه اول؛ مقاله «ولایت در اندیشه فقهى - سیاسى نائینى» نوشته آقاى سید جواد ورعى، مقاله «ساختار حکومت پیامبر» نوشته آقاى سید صمصام الدین قوامى و مقاله «پیوند دین و سیاست در گفتمان عاشورا» نوشته آقاى مصطفى جعفر پیشه فرد، حائز رتبه دوم شدند.
8. مقاله «مبانى فقهى عملیات شهادت طلبانه» نوشته آقاى سیدجواد ورعى در دومین کنگره فرهنگ وادبیات شهادت درسال 1382 به عنوان اثر ممتاز شناخته شد.

http://www.rcipt.ir
اشتراک گذاری:
نظرات
دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری

دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، نهادى است قانونى که زیر نظر هیأت رئیسه مجلس خبرگان، اداره می ‏شود و براى انجام مأموریت ‏ها و مسئولیت‏ ها و تنظیم امور مربوط به مجلس خبرگان، تشکیل می گردد. ادامه
مراکز مرتبط

- پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
- پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
- مركز تحقيقات علمی حكومت اسلامى
- پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان
راه های ارتباطی / شبکه های اجتماعی

شماره های تماس: 02537741322
ایمیل: info@majleskhobregan.com
فکس: 02537741323