منوی اصلی

لاریجانی آملی، صادق

اعضای پنجمین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره

 

آیت الله صادق‌ لاریجانی‌ آملی‌ در سال‌ 1339 در نجف‌ اشرف‌ در خانواده‌ای‌ اهل‌ علم‌ دیده‌ به‌ جهان‌ گشود. پدرش‌ آیة‌الله‌ العظمی‌ میرزا هاشم‌ آملی‌(ره‌) از بزرگان‌ حوزه‌ علمیه‌ نجف‌ و قم‌ بود که‌ در طی‌ سالیان‌ دراز شاگردان‌ فراوانی‌ پرورانده‌ است‌. مادرش‌ نیز فرزند آیة‌الله‌ العظمی‌ سید محسن‌ اشرفی‌(ره‌) از بزرگان‌ بهشهر (اشرف‌) بود که‌ در آن‌ شهر سمت‌ مرجعیت‌ داشت‌. مرحوم‌ میرزاهاشم‌ آملی‌ یک‌ سال‌ و اندی‌ پس‌ از تولد فرزندش‌ به‌ شهر قم‌ مهاجرت‌ کرد. دوران‌ تحصیل‌ آیت الله صادق‌ لاریجانی‌ تحصیلات‌ جدید را از دبستان‌ در سال‌ 1345 آغاز کرد و در سال‌ 1356 به‌ پایان‌ رساند. او در دورة‌ دبیرستان‌ با علاقة‌ بسیار به‌ کتب‌ ریاضی‌ روی‌ آورد و بسیاری‌ از آنها را با مطالعه‌ فرا گرفت‌. وی‌ در سالهای‌ تحصیل‌ خود در اکثر مواقع‌ حائز رتبه‌ اول‌ بود و هنگام‌ وارد شدن‌ به‌ سال‌ چهارم‌ دبیرستان‌ با فراهم‌ آمدن‌ بورس‌ تحصیلی‌ از دانشگاه‌ صنعتی‌ شریف‌ عازم‌ تحصیل‌ در یکی‌ از کشورهای‌ غربی‌ بود که‌ ناگهان‌ زندگی‌اش‌ دگرگون‌ شد و با تشویق‌ پدر به‌ دروس‌ دینی‌ رو آورد. ایشان در سال‌ 1356 به‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌ وارد شد و بیشتر دروس‌ مقدمات‌ و سطح‌ را در فرصتی‌ اندک‌ و در نزد استادان‌ برجسته‌ که‌ گاه‌ از نزدیکان‌ وی‌ نیز بودند، به‌ پایان‌ رسانید. سپس‌ در درس‌ خارج‌ بزرگان‌ قم‌، از جمله‌ والد خود، حاضر شد و سالها از محضر آنان‌ بهره‌های‌ بسیار برد. در این‌ مدت‌ از تحصیل‌ علوم‌ عقلی‌ و تفسیر نیز بازنماند.

استادان‌ و دوستان‌ آیت الله صادق‌ لاریجانی‌ در سالهای‌ تحصیل‌، از محضر استادان‌ بسیاری‌ بهره‌ برد. از جمله‌ رسائل‌ و مکاسب‌ را نزد اساتید برجسته‌ای‌ همچون‌ آقایان‌ صلواتی‌، سیدکاظم‌ حائری‌، سید مهدی‌ نبوی‌ و کرباسی‌ فرا گرفت‌ که‌ عمدة‌ این‌ درسها به‌ شکل‌ خصوصی‌ بود. وی‌ با به‌ پایان‌ بردن‌ دروس‌ سطح‌ به‌ درس‌ خارج‌ والد خود آیة‌الله‌ العظمی‌ میرزاهاشم‌ آملی‌(ره‌) و نیز آیة‌الله‌ العظمی‌ شیخ‌ حسین‌ وحید خراسانی‌ رفت‌ و سالها از محضر آنان‌ بهره‌ برد. او در بخش‌ علوم‌ عقلی‌ نیز در درس‌ اسفار آیة‌الله‌ جوادی‌ آملی‌ و آیة‌الله‌ حسن‌ زاده‌ آملی‌ حاضر شد. فعالیتهای‌ علمی‌ و فرهنگی‌ آیت الله صادق‌ لاریجانی‌ در عرصه‌ فرهنگی‌ خدمات‌ شایانی‌ را به‌ انجام‌ رسانده‌ است‌. او از سالهای‌ نخستین‌ انقلاب‌ به‌ مقوله‌ تهاجم‌ فرهنگی‌ و شناخت‌ آن‌ اهتمام‌ ویژه‌ای‌ داشته‌ و در این‌ زمینه‌ فعالیتهای‌ گسترده‌ای‌ را به‌ انجام‌ رسانده‌ است‌. او بسیاری‌ از کتب‌ دورة‌ سطح‌ را تدریس‌ کرده‌ است‌ و از سال‌ 1368 تاکنون‌ به‌ تدریس‌ خارج‌ فقه‌ و اصول‌ اشتغال‌ دارد. علاوه‌ بر آن‌ سالها به‌ تدریس‌ در دانشگاه‌ تربیت‌ مدرس‌ قم‌ و دانشگاه‌ رضوی‌ مشهد در سطح‌ کارشناسی‌ ارشد و دکترا می‌پردازد. تدریس‌ او در دانشگاه‌ در رشته‌های‌ کلام‌ جدید، فلسفه‌ تطبیقی‌، فلسفه‌ اخلاق‌ و فلسفه‌ غرب‌ است‌. آیت الله صادق‌ لاریجانی‌ تاکنون‌ کتب‌ بسیاری‌ را تألیف‌، تصحیح‌ یا ترجمه‌ کرده‌ است‌ که‌ برخی‌ از آنها به‌ شرح‌ زیر است‌: 1ـ فلسفه‌ اخلاق‌ در قرن‌ حاضر نوشته‌ وارنک‌ (ترجمه‌)؛ 2ـ انسان‌ از آغاز تا انجام‌، نوشته‌ علامه‌ طباطبایی‌ (ترجمه‌)؛ 3ـ سرمایة‌ ایمان‌، نوشته‌ ملاعبدالرزاق‌ لاهیجی‌ (تصحیح‌)؛ 4ـ معرفت‌ دینی‌، نقد نظریة‌ قبض‌ و بسط‌ تئوریک‌ شریعت‌؛ 5ـ قبض‌ و بسط‌ در قبض‌ و بسطی‌ دیگر؛ 6ـ واجب‌ مشروط‌؛ 7ـ فلسفة‌ تحلیلی‌، دلالت‌ و ضرورت‌؛ 8 ـ آموزگار جاوید (مجموعة‌ مقالات‌ در برزگداشت‌ مرحوم‌ آیت‌ الله‌ العظمی‌ میرزا هاشم‌ آملی‌). کتابهای‌ زیر هم‌ در مرحلة‌ تدوین‌ و آماده‌ سازی‌ برای‌ نشر می‌باشد: 1ـ مکتوباتی‌ در حسن‌ و قبح‌ عقلی‌ و قاعدة‌ ملازمه‌؛ 2ـ دین‌ و اخلاق‌ (ترجمه‌)؛ 3ـ فلسفه‌ تحلیلی‌، تئوریهای‌ معناداری‌؛ 4ـ فلسفه‌ تحلیلی‌، فعل‌ گفتاری‌؛ 5ـ زبان‌ دین‌؛ 6ـ براهین‌ اثبات‌ واجب‌، برهان‌ وجودی‌؛ 7ـ قلمرو دین‌؛ 8ـ مبانی‌ کلامی‌ ـ فلسفی‌ حکومت‌ دینی‌؛ 9 ـ فلسفة‌ اخلاق‌؛ 10 ـ مجموعة‌ مقالات‌ در 3 جلد. همچنین‌ از وی‌ مقالات‌ متعددی‌ در کنگره‌ها و نشریاتی‌ چون‌ نقد و نظر، کیهان‌ فرهنگی‌ و صبح‌ منتشر شده‌ است‌. او بیشتر دروس‌ فقه‌ و اصول‌ را تقریر کرده‌ است‌ و رساله‌ای‌ مبسوط‌ در صلاة‌ مسافر در قالب‌ شرح‌ عروة‌الوثقی‌ نگاشته‌ است‌. آیت الله صادق‌ لاریجانی‌ از اعضای‌ جامعه‌ مدرسین‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌ و از اعضای‌ مجلس‌ خبرگان‌ رهبری‌ دورة‌ سوم‌ و چهارم از استان‌ مازندران‌ است.‌ وی‌ همچنین‌ با حکم‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌ در تاریخ‌ 25/4/80 به‌ عنوان‌ یکی‌ از فقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسی‌، منصوب‌ شده‌اند. عضویت‌ در هیأت‌ امنای‌ دانشگاه‌ قم‌، هیأت‌ امنای‌ دانشنامة‌ جهان‌ اسلام‌ و ریاست‌ هیأت‌ امنای‌ مؤسسه‌ تحقیقات‌ کامپیوتری‌ علوم‌ اسلامی‌، از دیگر فعالیتهای‌ وی‌ به‌ شمار می‌رود. او هم‌ اکنون‌ ریاست قوه قضائیه را بر عهده دارد.

دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری

دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، نهادى است قانونى که زیر نظر هیأت رئیسه مجلس خبرگان، اداره می ‏شود و براى انجام مأموریت ‏ها و مسئولیت‏ ها و تنظیم امور مربوط به مجلس خبرگان، تشکیل می گردد. ادامه
مراکز مرتبط

- پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
- پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
- مركز تحقيقات علمی حكومت اسلامى
- پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان
راه های ارتباطی / شبکه های اجتماعی

شماره های تماس: 02537741322
ایمیل: info@majleskhobregan.com
فکس: 02537741323