منوی اصلی

فاضل هرندی، محی الدین

اعضای اولین دورهاعضای دومین دوره

مرحوم آیت الله آقاى حاج شیخ محی الدین فاضل هرندی (ره) که بسیاری از فضلای قم نزد او زانوی شاگردی به زمین سائیدند در سال 1313شمسى در شهر «هرند» از توابع استان اصفهان در خانواده اى روحانى و مذهبى متولد دیده به دنیا گشود . پدرش از علماى بنام و مدرّسان معروف اصفهان به شمار مى آمد و از مجتهدانى بود که در احاطه به فقه و اصول و ادبیّات عرب زبانزد علماى اصفهان بود.تا سال 1322شمسى در «هرند» زندگى گذراند و در مدت سه سال، خواندن ، نوشتن و قرائت قرآن را در مکتب خانه هاى هرند فرا گرفتم و از سال 1322شمسى در پى مهاجرت پدر بزرگوارش، به اصفهان مهاجرت کرد و تا سال 1330شمسى در اصفهان، ادبیّات فارسى، دوره ابتدایى و مقدّمات را فرا گرفت و از سال 1330شمسى به قم عزیمت نمود و تا سال1337شمسى در این شهر مقدّس دوره سطح را نزد دانشمندان حوزه علمیه قم تکمیل کرد و در همان سال از عهده امتحان رتبه سوم حوزه برآمد و در درس خارج فقه مرحوم آیة اللّه العظمى بروجردى قدّس سرّه و بحث خارج اصول حضرت امام خمینى قدّس سرّه شرکت مى نمود و از سال بعد در بحث خارج فقه حضرت امام خمینى قدّس سرّه نیز شرکت کرد و در شمار یکى از شاگردان رسمى خارج فقه و اصول حضرت امام قدّس سرّه به حساب مى آمد.مرحوم ایت الله فاضل هرندی در دستنوشته ای خود می نویسد : هم بحث هاى من به ترتیب عبارت بودند از: آیة اللّه مؤمن، آیة اللّه گرامى و آیة اللّه مقتدایى اصفهانى که حدود ده سال با ایشان هم بحث بودم.بعد از تبعید حضرت امام قدّس سرّه در بحث خارج فقه و اصول مرحوم آیة اللّه محقق دامادقدّس سرّه شرکت کردم و پس از ارتحال ایشان در بحث خارج فقه مرحوم آیة اللّه العظمى گلپایگانى قدّس سرّه و اصول حضرت آیة اللّه العظمى اراکى قدّس سرّه شرکت مى کردم. به دلیل قریحه سرشار و بیان شیوا، از ابتداى اشتغال در حوزه علمیّه به تدریس مقدّمات، ادبیّات، معانى، بیان و منطق مشغول شدم. در سال 1340شمسى به تدریس سطح از کتاب شرح لمعه و سپس رسائل و مکاسب مشغول گردیدم.در کنار تحصیل و تدریس به کار تبلیغ نیز اشتغال داشتم و در ایّام تبلیغى در شهرهاى مختلف ایران؛ از جمله شهر مقدّس قم به وعظ و ارشاد مردم اشتغال داشتم.هم چون مرحوم پدرم از رژیم پهلوى متنفّر بودم و با خاندان ستمگر آن، دشمنى خاصّى داشتم و لذا با هر کس که مخالف رژیم بود، دوستى ایجاد مى کردم ، خصوصاً اگر این مخالفت نشأت گرفته از مذهب بود. فعّالیّت هاى من به عنوان ایفاى وظیفه نهى از منکر و مبارزه با بدعت صورت مى گرفت. بر این اساس، بعد از علنى شدن فعّالیّت گروه مخلص و متعهّد فدائیان اسلام به رهبرى شهید بزرگوار مرحوم نوّاب صفوى قدّس سرّه رسماً به عضویّت این گروه مذهبى ـ سیاسى درآمدم و از یاران نزدیک مرحوم «نوّاب» و «واحدى» قرار گرفتم.بعد از رحلت مرحوم آیة اللّه العظمى بروجردى قدّس سرّه و مسئله انجمن هاى ایالتى و ولایتى و قضیّه رفراندوم شاه و مسئله «کاپیتولاسیون» براى انجام هر کارى در جهت گسترش انقلاب اعلام آمادگى کردم.بعد از تبعید حضرت امام قدّس سرّه و ترور «منصور» براى اداى وظیفه اسلامى، گاه از سوى شهداى بزرگوار با هنر و سعیدى، سفرهایى خطیر و پرخطر را انجام دادم. بعد از شهادت مرحوم آیة اللّه حاج آقا مصطفى خمینى قدّس سرّه که مبارزات رنگ دیگرى به خود گرفت و نقطه عطفى در انقلاب اسلامى بود. بنده نیز مثل سایر هم سنگران خود به افشاگرى علیه رژیم ستم شاهى پرداختم. در نتیجه این فعّالیّت هاى سیاسى و انقلابى، در اوایل سال 1357شمسى دستگیر و زندانى و در تیرماه همان سال به علّت خون ریزى شدید از زندان به بیمارستان شماره چهار شهربانى منتقل و پس از آن آزاد گردیدم. در همان سال پس از آزادى از زندان، ماه مبارک رمضان را در شهر «سیرجان» به سر بردم و مبارزات و راه پیمایى مردم را سامان دادم و در روز عید فطر بزرگ ترین و بى نظیرترین راه پیمایى را در آن شهر رهبرى کردم.در محرّم همان سال به اهواز رفتم و به دلیل سخن رانى هاى روشن گرانه ام، مرا ممنوع المنبر کردند. از آن جا به سنندج رفتم و به جمع متحصنین در مسجد جامع سنندج که به حمایت از دو طایفه شیعه ـ که دستگیر شده بودند ـ پیوستم.بعد از ورود حضرت امام قدّس سرّه به کشور، در ستاد استقبال مستقر در مدرسه رفاه با مرحوم آیة اللّه ربّانى شیرازى و مرحوم ربّانى املشى همکارى مى کردم. به دنبال این همکارى ها، در اواخر بهمن 1357 براى تأسیس کمیته هاى انقلاب اسلامى به شهرهاى شمال کشور مسافرت نمودم. در اسفند ماه همان سال، بعد از مراجعت حضرت امام قدّس سرّه به قم براى بررسى مسائل کردستان، دو دفعه از جانب حضرت امام قدّس سرّه به کردستان سفر کردم. از اوایل سال 1358شمسى از سوى حضرت امام قدّس سرّه به عنوان قاضى شرع شهر قائن منصوب گردیدم که ماه هاى شعبان و رمضان را در آن جا به سر بردم و بعد از مراجعت به قم، به عنوان قاضى شرع و رئیس دادگاه انقلاب استان سیستان و بلوچستان منصوب گردیدم. در اواخر همان سال به دنبال محاصره زندان خرّم آباد به وسیله گروه هایى از مردم سفرى به آن شهر کردم و معترّضان را به آرامش دعوت کردم و ـ بحمد اللّه ـ به دست این جانب غائله ختم گردید.از سال 1359شمسى که ستاد مرکزى هیئت هاى هفت نفره کار خود را شروع کرد، به نمایندگى ولى فقیه در ستاد مزبور منصوب شدم و تاکنون با حکم مقام معظّم رهبرى ـ مدّظلّه العالى ـ درا ین سمت به خدمت مشغول هستم.در تیر 1360 به دنبال شهادت مرحوم آیة اللّه دکتر بهشتى به همراه 28 نفر از نمایندگان مجلس، در انتخابات میان دوره اى از سوى مردم اقلید فارس به نمایندگى مجلس شوراى اسلامى انتخاب گردیدم و از بدو ورود به مجلس کار خود را در کمیسیون کشاورزى شروع کردم و طولى نکشید که از سوى اعضاى محترم کمیسیون کشاورزى به ریاست کمیسیون برگزیده شدم. در دوره هاى دوم و سوم مجلس شوراى اسلامى هم از سوى مردم شریف اصفهان انتخاب و به مجلس راه یافتم، مجموعاً هشت سال به ریاست کمیسیون کشاورزى و یک سال به ریاست کمیسیون امور اقتصاد و دارایى مجلس برگزیده شدم.در مدت نمایندگى، علاوه بر تصدّى ریاست کمیسیون هاى مذکور ، در کمیسیون هاى ویژه مجلس که به صورت اضطرارى تشکیل مى شد، گاه ریاست آن کمیسیون ها را نیز عهده دار بودم؛ از جمله کمیسیون ویژه تدوین و بررسى اساس نامه جهاد سازندگى، کمیسیون خاص ادغام یا تفکیک وظایف وزارت خانه هاى جهاد سازندگى و کشاورزى، کمیسیون خاص بررسى طرح قانونى بخش تعاون در نظام جمهورى اسلامى.

1. مدت هشت سال نظارت بر فعّالیّت اتحادیه انجمن هاى اسلامى دانش جویان در اروپا؛

2. عضویّت در شوراى مرکزى حزب جمهورى اسلامى؛

3. عضویّت در شوراى عالى کشاورزى؛

4. نمایندگى مجلس خبرگان رهبرى در دوره اوّل از سوى مردم استان فارس و دوره دوم از سوى مردم استان کرمان؛

5. نمایندگى ولى فقیه در ستاد عالى امور عشایر مستقر در وزارت کشور در سال هاى 1361 و 1362شمسى؛

6. نمایندگى ولى فقیه در مرکز علوم پزشکى؛

7. نمایندگى جانشین فرمانده کلّ قوا در کمیسیون حلّ اختلاف بین سپاه و ارتش در مسائل مربوط به پادگان ها و عقبه ها؛

8.نمایندگى ریاست مجلس در بررسى طرح آمایش زمین؛

9 . نمایندگى ریاست مجلس در کارهاى مقطعى، مثل شرکت در اجلاسییه صحرا (پلیساریو) مستقر در پاریس و شرکت در مراسم رسمى خاک سپارى امپراتور ژاپن و...؛

10. عضویّت در شوراى عالى بازسازى؛

11. عضویّت در هیئت مدیره دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیّه قم که با انتخاب رهبر معظّم انقلاب ـ مدّظلّه العالى ـ صورت گرفته است؛

12. عضویّت چهار ساله در شوراى عالى کتاب در وزارت فرهنگ و ارشاداسلامى جهت بررسى کتب و تدوین ضوابط و معیارهاى کلّى براى نشر کتاب به همراه آقایان: حجّة الاسلام و المسلمین خاتمى(رئیس جمهور محترم)، دکتر داورى، دکتر حدّاد عادل، حجّة الاسلام و المسلمین رسولى و...؛

13. مسئولیّت گروه مبلّغان زبان دان اعزامى به حج، از سوى بعثه مقام معظّم رهبرى ـ مدّظلّه العالى ـ به مدّت پنج سال؛

14. هم اکنون نیز در حوزه علمیّه قم به کار تدریس سطوح عالى و نیز فعّالیّت هاى علمى و فرهنگى و اجتماعى اشتغال دارم.

الف) حریم در فقه شیعه؛

ب) ترجمه و شرح مکاسب (هفده جلد که چهار جلد آن از طبع خارج گردیده است)؛

ج)  انفال (کتابى است در حدود 500 صفحه که با همکارى برخى از دوستان تدوین گردیده و آماده چاپ است).

دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری

دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، نهادى است قانونى که زیر نظر هیأت رئیسه مجلس خبرگان، اداره می ‏شود و براى انجام مأموریت ‏ها و مسئولیت‏ ها و تنظیم امور مربوط به مجلس خبرگان، تشکیل می گردد. ادامه
مراکز مرتبط

- پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
- پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
- مركز تحقيقات علمی حكومت اسلامى
- پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان
راه های ارتباطی / شبکه های اجتماعی

شماره های تماس: 02537741322
ایمیل: info@majleskhobregan.com
فکس: 02537741323