منوی اصلی

اعضا / اعضای متوفی

اختری، عباسعلی (مرحوم)
اعضای پنجمین دورهاعضای متوفی
امینیان، مختار(محمد علی) (مرحوم)
اعضای متوفیاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
جباری، سید صابر (مرحوم)
اعضای متوفیاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
خزعلی، ابوالقاسم (مرحوم)
اعضای تدوین قانون اساسیاعضای متوفیاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
سلیمانی، عباسعلی (مرحوم)
اعضای پنجمین دورهاعضای متوفیاعضای چهارمین دوره
طاهری خرم آبادی، سید حسن (مرحوم)
اعضای تدوین قانون اساسیاعضای متوفیاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
طبرسی، نور الله
اعضای متوفیاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
فقیه، سید محمد (مرحوم)
اعضای پنجمین دورهاعضای متوفیاعضای دومین دوره
فیضی، محمد (مرحوم)
اعضای پنجمین دورهاعضای متوفیاعضای چهارمین دوره
مجتهد شبستری، محسن (مرحوم)
اعضای پنجمین دورهاعضای متوفیاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
مجتهدی، حسام الدین (مرحوم)
اعضای متوفیاعضای چهارمین دوره
محمدی ری شهری، محمد (مرحوم)
اعضای پنجمین دورهاعضای متوفیاعضای دومین دورهاعضای سومین دوره
محمدی گیلانی (دعوی سرایی)، محمد (مرحوم)
اعضای متوفیاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
معصومی (زرندی)، حسین (مرحوم)
اعضای متوفیاعضای اولین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
موسوی ننه کران، میرفخرالدین (مرحوم)
اعضای پنجمین دورهاعضای متوفی
مهدوی کنی، محمد رضا (مرحوم)
اعضای متوفیاعضای چهارمین دوره
میرمحمدی، سید ابوالفضل (مرحوم)
اعضای متوفیاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
واعظ طبسی، عباس (مرحوم)
اعضای متوفیاعضای اولین دورهاعضای دومین دورهاعضای سومین دورهاعضای چهارمین دوره
دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری

دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، نهادى است قانونى که زیر نظر هیأت رئیسه مجلس خبرگان، اداره می ‏شود و براى انجام مأموریت ‏ها و مسئولیت‏ ها و تنظیم امور مربوط به مجلس خبرگان، تشکیل می گردد. ادامه
مراکز مرتبط

- پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
- پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
- مركز تحقيقات علمی حكومت اسلامى
- پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان
راه های ارتباطی / شبکه های اجتماعی

شماره های تماس: 02537741322
ایمیل: info@majleskhobregan.com
فکس: 02537741323